Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Το Μεταξουργείο απέκτησε μια νέα, σύγχρονη και πλήρως εξοπλισμένη παιδική χαρά

ΑκÏŒμη μία υπερσύγχρονη και πιστοποιημένη παιδική χαρά απολαμβάνουν οι μικροί Αθηναίοι στο Μεταξουργείο. Ο Δήμος Αθηναίων, αξιοποιÏŽντας το επιτυχημένο πρÏŒγραμμα «Υιοθέτησε την πÏŒλη σου» και με την πολύτιμη δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση, δημιούργησε Î­να νέο, ασφαλές σημείο αναψυχής για τα παιδιά ÏŒλων των ηλικιÏŽν, σε μια προσπάθεια να καλύψει τη ζωτικής σημασίας ανάγκη τους, για χÏŽρους παιχνιδιού και διασκέδασης.  Η […]

021