Δήμος Νίκαιας-Ρέντη

Επιζώντα του Μπλόκου της Κοκκινιάς τίμησε ο Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη

Τιμητική εκδήλωση στον Ηλία Καπλανίδη,  επιζώντα του Μπλόκου της Κοκκινιάς 1944, διοργώνωσε τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου στη Μάντρα Μπλόκου Κοκκινιάς, ο Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη

Φ3 ΜΠΛΟΚΟ