Γνώμες

16+1 σκληρές αλήθειες για τους πλειστηριασμούς

Γράφει ο Σταμάτης ΖαχαρÏŒς 1. Το ενυπÏŒθηκο σπίτι, το σπίτι δηλαδή που έχει μπει ενέχυρο έναντι δανείου, δεν ανήκει στον δανειολήπτη μέχρι την πλήρη εξÏŒφληση. Ανήκει στην τράπεζα που έδωσε το δάνειο. 2. Αν έχουν πληρωθεί δÏŒσεις και τÏŒκοι, ÏŒπως και αν έχει δαπανηθεί ιδιωτικÏŒ κεφάλαιο για την αγορά του, τÏŒτε στην τράπεζα ανήκει μέρος […]

stamatis-zacharos-2