Απάντηση Μενδώνη στην ερώτηση της Φ. Μπακαδήμα για την Κυνοσούρα στη Σαλαμίνα

hqdefault

Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 9378/8.9.2020 Ερώτηση με θέμα: «Σχετικά με την επέκταση του διαλυτηρίου πλοίων στην Κυνόσουρα Σαλαμίνας μέχρι το 2052» 

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 9378/8.9.2020 Ερώτησης της Βουλευτού, κας Φωτεινή Μπακαδήμα, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Το ναυπηγείο της εταιρείας “ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΚΥΝΟΣΟΥΡΑ Α.Ε.” βρίσκεται εντός των ορίων της Ζώνης Α Προστασίας στη χερσόνησο Κυνόσουρας, νήσου Σαλαμίνας (ΦΕΚ Β’ 1459). 

Τον Φεβρουάριο του 2020, η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, με το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/20624/1027/26.2.2020 έγγραφό της, διαβίβασε στο ΥΠΠΟΑ φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας “ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΚΥΝΟΣΟΥΡΑΣ Α.Ε.”. 

Η αρμόδια Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων έκρινε ότι η ανωτέρω μελέτη πρέπει να εξεταστεί κατόπιν της έγκρισης ή μη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΟΛΠ Α.Ε., η οποία αναμένεται να κατατεθεί στο ΥΠΠΟΑ προς έγκριση τον προσεχή Νοέμβριο, καθώς η εν λόγω ΣΜΠΕ ενδέχεται να συμπεριλάβει συγκεκριμένη πρόβλεψη για την εφαρμογή του όρου ΙΙ.1 της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/53958/36754/996/412/24.5.2019 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: 789Φ4653Π4-81Η), με θέμα “Έγκριση του Αρχικού Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) – ΣΤΑΔΙΟ Α και ΣΤΑΔΙΟ Β του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) Α.Ε.”. 

Κατόπιν της εξέτασης της ανωτέρω μελέτης θα εξεταστούν και δύο ακόμη φάκελοι, που αφορούν στην ανανέωση περιβαλλοντικών όρων δύο ναυπηγείων που δραστηριοποιούνται στην ίδια περιοχή, και τους οποίους έχει διαβιβάσει αρμοδίως στο ΥΠΠΟΑ η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

Στις 20 Ιουλίου 2020, εκδόθηκε η Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα “Έγκριση περιβαλλοντικών όρων των υφισταμένων εγκαταστάσεων της εταιρείας “ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

ΚΥΝΟΣΟΥΡΑΣ Α.Ε.” που βρίσκεται εντός της καθορισμένης από το Ν. 4404/2016 Χερσαίας Ζώνης Λιμένος ΟΛΠ στην περιοχή Κυνόσουρας στα Αμπελάκια Σαλαμίνας” (υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/68813/4143/20.7.2020). 

Ακολούθως, η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ζήτησε στις 25- 8-2020 διευκρινίσεις επί της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, οι οποίες και εδόθησαν στις 31-8-2020 (αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/83180/651/31.8.2020 έγγραφο του ΥΠΕΝ). 

Κατόπιν τούτων, οι υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ έχουν υποβάλλει ερώτημα προς το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του ΥΠΠΟΑ, προκειμένου να διευκρινιστούν ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του άρθρου 9 του ν. 4685/2020, όπως αυτός ισχύει, ούτως ώστε ακολούθως να προβούν στις κατά νόμο και κατ’ αρμοδιότητα απαιτούμενες ενέργειες. 

Προσθήκη Σχολίου

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *