ΑΘΗΝΑ

«Athens is Back»: Η πλατφόρμα του Δήμου Αθηναίων που ενισχύει επιχειρήσεις και καταναλωτές

Ένα χρÏŒνο λειτουργίας συμπλήρωσε αυτές τις μέρες η πλατφÏŒρμα «Athens is Back», μέσω της οποίας περισσÏŒτερες απÏŒ 830 αθηναÏŠκές επιχειρήσεις προβάλλουν καθημερινά δωρεάν στο κοινÏŒ τις τρέχουσες προσφορές, εκπτÏŽσεις αλλά και τις εκδηλÏŽσεις τους.  Η πρωτοβουλία, ανήκει στον Δήμο Αθηναίων, που συνεργάστηκε με τον ΕμπορικÏŒ Σύλλογο ΑθηνÏŽν προκειμένου να στηρίξει τις επιχειρήσεις της πÏŒλης και να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας στην τοπική οικονομία.  Κινηματογράφοι, […]

athens is back banner