ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ

Αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου κατά 2% από 1ης Ιανουαρίου 2022

Το ΥπουργικÏŒ Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την αύξηση του κατÏŽτατου μισθού κατά 2% απÏŒ 1ης Ιανουαρίου 2022, απÏŒ τα 650 ευρÏŽ που είναι σήμερα, στα 663 ευρÏŽ το μήνα, ή 773,5 ευρÏŽ αν συνυπολογισθεί το γεγονÏŒς ÏŒτι καταβάλλονται 14 μισθοί το χρÏŒνο. Η απÏŒφαση ελήφθη ύστερα απÏŒ την ολοκλήρωση της διαβούλευσης στην οποία συμμετείχαν οι κοινωνικοί εταίροι, ερευνητικοί και επιστημονικοί φορείς, η […]

xrimata2.-2