ΒΕΠ

Tο ΒΕΠ διοργανώνει εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών των ΕΠΑΛ σε ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις

Το ΒιοτεχνικÏŒ Επιμελητήριο Πειραιά στο πλαίσιο των πρωτοβουλιÏŽν και δράσεων του για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της ανάδειξης των τεχνικÏŽν επαγγελμάτων, διοργανÏŽνει εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις – μέλη του στις οποίες θα συμμετέχουν μαθητές Β και Γ τάξεις ΕΠΑΛ. ΣκοπÏŒς της Δράσης «ΜΑΘΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟΤΕΧΝΗ» Η δράση βασίζεται, τονίζει ο ΠρÏŒεδρος του […]

BEP_728