ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αναβαθμίζεται η σύνδεση Πειραιά-Καρπάθου-Κάσου και επεκτείνεται χρονικά η σύνδεση Σητείας – Δωδεκανήσων

Σημαντικές αποφάσεις έλαβε, κατά τη συνεδρίαση της 29ης Αυγούστου 2022, το Συμβούλιο ΑκτοπλοÏŠκÏŽν ΣυγκοινωνιÏŽν (ΣΑΣ), γνωμοδοτÏŽντας προς τον ΥπουργÏŒ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με την έγκριση για έκδοση προκήρυξης για την κάλυψη της συγκοινωνιακής ανάγκης απÏŒ 1/11/2022 για τα νησιά Καρπάθου – Κάσου. Η θετική γνωμοδÏŒτηση του ΣΑΣ Î­ρχεται σε συνέχεια σχετικÏŽν ανακοινÏŽσεων του […]

1.width-1600.2e16d0ba.fill.width-1600