ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Δήμος Πειραιά – Ελληνική Αστυνομία : «Έχεις Φωνή»

O Δήμος Πειραιά, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των ΓυναικÏŽν συμμετέχει στη δράση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Ελληνική Αστυνομία με σύνθημα «Îˆχεις Φωνή», για την εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας, φωτίζοντας σε χρÏŽμα πορτοκαλί το Πέτρινο ΡολÏŒι στο Πασαλιμάνι. Η συγκεκριμένη κοινωνική δράση υποστηρίζεται απÏŒ το ΕυρωπαÏŠκÏŒ ΠρÏŒγραμμα Be […]