εμβολιασμός 65-69 ετών

Εμβολιασμοί: Ανοίγει την Παρασκευή η πλατφόρμα για ηλικίες 65-69

Κατά τη σημερινή ενημέρωση για την πορεία των εμβολιασμÏŽν απÏŒ το Υπουργείο Υγείας ο ΓενικÏŒς Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τη λίστα αναμονής, ενÏŽ ανακοίνωσε το άνοιγμα της πλατφÏŒρμας εμβολιασμού για τις ηλικίες 65-69. ÎŒπως ανακοίνωσε ο κ. Θεμιστοκλέους η πλατφÏŒρμα για τους 65-69 ανοίγει την ερχÏŒμενη Παρασκευή 2 Απριλίου. […]

vaccine