εμβόλιο Pfizer

Προβληματισμός στην Ευρώπη για το εμβόλιο ΑstraZeneca-Αποτελεσματικό το εμβόλιο της Pfizer και στους εφήβους

ΑναβρασμÏŒς επικρατεί στην ΕυρÏŽπη λÏŒγω των περιστατικÏŽν θρομβÏŽσεων που προέκυψαν μετά απÏŒ εμβολιασμÏŒ με το εμβÏŒλιο της AstraZeneca, μερικές εκ των οποίων είχαν μοιραία κατάληξη. Συγκεκριμένα σε Γερμανία και Καναδά ανεστάλη η χορήγηση του εμβολίου σε άτομα κάτω των 60 ετÏŽν, κυρίως γυναίκες. Αντίθετα, σε Αυστρία, Γαλλία και Ισπανία συνεχίζεται κανονικά η χορήγηση του εμβολίου […]

Vaccination of senior person in hospital