Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά: Η λειτουργία της αγοράς δεν επιβαρύνει την επιδημιολογική εικόνα

Με αφορμή το επικείμενο άνοιγμα του λιανεμπορίου ο ΕμπορικÏŒς Σύλλογος ΠειραιÏŽς δηλÏŽνει τα εξής: Αποτελεί πλέον κοινÏŒτοπο πως η λειτουργία της αγοράς δεν επιβαρύνει την επιδημιολογική εικÏŒνα, αφού έχει αποδείξει ÏŒτι μπορεί να λειτουργήσει τηρÏŽντας ÏŒλους τους κανÏŒνες  της δημÏŒσιας υγείας. Παράλληλα, λειτουργεί και σαν βαλβίδα αποσυμπίεσης της κοινωνίας ενÏŽ ταυτÏŒχρονα συνεισφέρει στα δημÏŒσια ταμεία. ΩστÏŒσο, θα πρέπει να γίνει […]

peiraias_10