Ιωσήφ Βουράκης

Ο.Π.Α.Ν: Δημιουργεί νέο χώρο πολιτισμού και αθλητισμού στην καρδιά του Πειραιά

Στη δημιουργία ενÏŒς νέου χÏŽρου πολιτισμού και αθλητισμού προχωράει ο ΟργανισμÏŒς Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά. Ο Ο.Π.Α.Ν νταποκρινÏŒμενος στις υψηλές ανάγκες των δημοτÏŽν για ακÏŒμη περισσÏŒτερους χÏŽρους δημιουργίας και άθλησης, προχωρά στην διαμÏŒρφωση ενÏŒς νέου χÏŽρου στην καρδιά του Πειραιά και στην πλήρη αξιοποίηση του. Συγκεκριμένα εξασφάλισε και αξιοποιεί ένα κτίριο στο […]

2-300×300-1