Μάνη

Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου η ανάπλαση του οικισμού Οιτύλου

Την Ένταξη της Πράξης «Ανάπλαση Τ.Κ. Οιτύλου» στο ΕπιχειρησιακÏŒ ΠρÏŒγραμμα «ΠελοπÏŒννησος 2014-2020» και στον Άξονα ΠροτεραιÏŒτητας «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», υπέγραψε την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 ο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. ΠαναγιÏŽτης Νίκας. Το έργο, προÏ‹πολογισμού 397.000,00 ευρÏŽ, αφορά στην ανάπλαση δημÏŒσιων κοινÏŒχρηστων χÏŽρων (πλατείας παλαιού Δημαρχείου και οδÏŽν) […]

Oitylo