Μώραλης

Ο Δήμος Πειραιά συνεχίζει τις στοχευμένες δράσεις καθαρισμού σε διάφορα σημεία της πόλης

Ο Δήμος Πειραιά συνεχίζει τις στοχευμένες δράσεις καθαρισμού σε διάφορα σημεία της πÏŒλης, με στÏŒχο  τη βελτίωση της εικÏŒνας των κοινοχρήστων χÏŽρων, την αισθητική και λειτουργική τους αναβάθμιση. Συγκεκριμένα, συνεργεία απÏŒ την υπηρεσία ΚαθαριÏŒτητας πραγματοποίησαν σήμερα εργασίες καθαρισμού και εξωραÏŠσμού στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου, στα Καμίνια. Καθάρισαν και έπλυναν την πλατεία και τους γύρω δρÏŒμους και προχÏŽρησαν σε καθαρισμÏŒ και βάψιμο […]

IMG_1071