Σχιστό

Υπερσύγχρονο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Σχιστό δημιούργησε ο Δήμος Πειραιά

Υπερσύγχρονες υποδομές ευρωπαÏŠκÏŽν προδιαγραφÏŽν, που αναβαθμίζουν και εκσυγχρονίζουν πλήρως τον τρÏŒπο αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων της πÏŒλης δημιούργησε   ο Δήμος Πειραιά, ανακαινίζοντας πλήρως τον ΣταθμÏŒ ΜεταφÏŒρτωσης Απορριμμάτων  του στο ΣχιστÏŒ. Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης ΜÏŽραλης και ο Αντιδήμαρχος ΚαθαριÏŒτητας και Ανακύκλωσης κ. ΠαναγιÏŽτης Ρέππας επισκέφθηκαν σήμερα τον Σ.Μ.Α. του δήμου στο ΣχιστÏŒ, ο […]

IMG_2367 (1)